Nu incurajați cerșetoria!

Conform legislaţiei românești, atât cerşetoria cât şi exploatarea persoanelor prin cerşetorie constituie infracţiuni şi se pedepsesc ca atare.
Articolul 326 din Codul Penal stipulează: "fapta persoanei care, având capacitatea de a munci, apelează în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor material, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 3 ani."
Iar în articolul 194 din acelaşi act normativ se precizează: "constrângerea unei persoane, prin violenţă sau ameninţare, să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, dacă fapta este comisă spre a dobândi în mod injust un folos, pentru sine sau pentru altul, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

În acelaşi context, Legea 61 din 1991, art.3, alin. 3, prevede că "apelarea, în mod repetat, la mila publicului, de către o persoană aptă de muncă, precum şi determinarea unei persoane la săvârşirea unor astfel de fapte" constituie contravenţie, dacă fapta nu este comisă în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infracţiune.

Cu referire explicită la copii (persoanele sub 18 ani), Legea 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului sancţionează folosirea copiilor in scopul cersetoriei.
Art. 134 (1) Îndemnul ori înlesnirea practicării cerşetoriei de către un minor sau tragerea de foloase de pe urma practicării cerşetoriei de către un minor se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 3 ani.
(2) Recrutarea ori constrângerea unui minor la cerşetorie se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(3) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) sau (2) este săvârşită de un părinte sau de reprezentantul legal al minorului, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani, pentru fapta prevăzută la alin. (1), si de la 2 la 7 ani şi interzicerea unor drepturi pentru fapta prevăzută la alin. (2).
Art. 135 Fapta părintelui sau a reprezentantului legal al unui copil de a se folosi de acesta pentru a apela în mod repetat la mila publicului, cerând ajutor financiar sau material, deşi are capacitate de a munci, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani şi interzicerea unor drepturi.